Windykacja - odzyskiwanie długów - Wrocław

Firma Redeem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ułatwia klientom odzyskiwanie długów przy zastosowaniu dostępnych narzędzi i w zgodności z literą prawa. Prowadzona przez nas windykacja odznacza się bardzo wysokim stopniem efektywności – wiele spraw udaje się nam zakończyć już na etapie postępowania polubownego. Spośród wszystkich firm oferujących odzyskiwanie długów we Wrocławiu wyróżniamy się rzetelnością, kompetencją i dużym doświadczeniem, a przedmiotem naszej działalności jest nie tylko odzyskiwanie długów, ale również pomoc na wszystkich etapach skomplikowanego procesu jakim jest windykacja. Prowadzimy także monitoring należności, który ma na celu zminimalizowanie opóźnień w płatnościach na rzecz naszych klientów. Ponadto zapewniamy naszym klientom z miasta Wrocław i nie tylko zabezpieczenia w postaci pieczęci prewencyjnej – jest ona umieszczana na fakturach i dokumentach handlowych, stanowi ostrzeżenie dla kontrahentów klientów Redeem Sp. z o.o., że w przypadku nie przestrzegania terminów płatności zostanie przez nas natychmiast podjęta windykacja. Gwarantujemy, iż prowadzona przez nas windykacja jest skuteczna, nie narusza też podstawowych relacji firmy ze swoimi klientami. Współpracujemy z licznymi firmami działającymi na terenie miasta Wrocław oraz innych miejscowości. Zachęcamy do korzystania z naszych usług wszystkich, którzy mają problem z dłużnikami – zamiast czekać, aż dług ulegnie przedawnieniu, lepiej podejmować odpowiednie działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna Wrocław

Posiadamy doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji z dłużnikami, co sprawia, że wiele z powierzonych nam spraw zostaje zakończonych już na etapie postępowania polubownego.

Nasi windykatorzy terenowi  wykorzystują jedynie prawnie dopuszczalne środki w trakcie prowadzonych negocjacji.

 

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe Wrocław

Jeżeli postawa dłużnika uniemożliwia odzyskanie należności na drodze polubownej oferujemy naszym Klientom zastępstwo procesowe na posiedzeniach sądowych oraz monitorowanie przebiegu postępowania, aż do nadania przez sąd klauzuli wykonalności na uzyskany tytuł egzekucyjny.

Uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwia następnie skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

 

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Pomagamy naszym Klientom biorąc aktywny udział w całym przebiegu egzekucji komorniczej.

Po uzyskaniu tytułu nakazującego dłużnikowi zapłatę należności kierujemy sprawę do sprawdzonych i współpracujących z nami komorników w celu przeprowadzenia przymusowej egzekucji.

 

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna jest to narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań.

Pieczęć umieszczana na wystawianych fakturach lub innych dokumentach handlowych jest sygnałem ostrzegawczym dla kontrahentów, iż w przypadku opóźnienia płatności Redeem Sp. z o.o. podejmie natychmiastowe działania windykacyjne.

Nasi Klienci niskim kosztem zabezpieczają się w ten sposób przed lekceważeniem przez kontrahentów terminów płatności.

 

Monitoring płatności

Monitoring płatności Wrocław

Monitoring należności prowadzony przez naszą spółkę polega na nadzorowaniu płatności za produkty, towary i usługi świadczone przez naszego Klienta.

Monitoring ma na celu zminimalizowanie opóźnień w płatnościach Kontrahentów naszych Klientów oraz uniknięcie ryzyka ich niewypłacalności.

Usługa bazuje na połączeniu profesjonalnego nadzoru nad spływem należności, wywiadu gospodarczego z elementami windykacji w sposób nie naruszający podstawowych relacji firmy ze swoimi klientami.