Wywiad gospodarczy

Zlecając nam przeprowadzenie wywiadu gospodarczego nasi Klienci otrzymują przedkontraktowe sprawdzenie potencjalnego kontrahenta, które jest najpewniejszym sposobem zabezpieczenia się przedsiębiorstwa przed związaniem z nierzetelnym i nieuczciwym partnerem.

Często przeprowadzone czynności pozwalają również na zabezpieczenie transakcji nie tylko na majątku kontrahenta, ale także na majątkach osobistych członków zarządu. Informacje uzyskane w wywiadzie gospodarczym mogą pozwolić naszym Klientom na podjecie decyzji odnośnie wszczęcia postępowania sądowego przeciwko dłużnikom.

Również w trakcie procesu egzekucji komorniczej, wykonanie wywiadu gospodarczego może pozwolić na ustalenie majątku dłużnika, jego nieruchomości, ruchomości i wierzytelności.